MENÜ & LİNKLER
  Ana Sayfa
  zekeriyaköy.net Hakkında
  İlkelerimiz
  Köy Gündemi
  Yiyecek ve İçecek Mekanları
  Spor Faaliyetleri
  zekeriyaköy.net Web Kulübü
  Köy Tahtası
  Köymeydanı.NET
  Köypazarı.NET
  Basında Biz
  Sağlığımız Köşesi
  Sanat Köşesi
  Lüzumlu Telefonlar
  İletişim
  Ulaşım ve Kroki


KOOPERATİFİMİZ

Zekeriyaköy Evleri İşletme Kooperatifi, üyelerine hizmet etmek ve yaşadığımız çevreyi koruyup güzelleştirmek amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. >>

MUHTARLIK

Muhtarımız kim'
Merak ediyorsanız tıklayın >>

SAĞLIK KURULUŞLARI

Köyümüzdeki sağlık kuruluşları, burada muayenehanesi bulunan hekimlerin telefon ve adresleri... >>

ULAŞIM
Zekeriyaköye nasıl gelinir' Kroki ve öneriler... Zekeriyaköye uğrayan IETT otobüslerinin tarifeleri... >>

SARIYER BELEDİYESİ

Belediye hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayın >>

JANDARMA

Jandarma Alay Komutanlığı'nın hırsızlıklara karşı yurttaşların alması gereken önlemler hakkındaki duyurusu... >>

ÇAĞDAŞ YAŞAMI
DESTEKLEME DERNEĞİ

Çağdaş yaşamı destekleme derneği hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayın >>

ZEKERİYAKÖY ROTARY KULÜBÜ

Zekeriyaköy rotary kulübü etkinlikleri hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayın >>

SAĞLIĞIMIZ KÖŞESİ

KANSERLE MÜCADELEDE RUHSAL DURUM

KANSERİN “RUHSAL DURUM” ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, “RUHSAL DURUM”UN KANSER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PSİKOLOG YEŞİM ALTUNCU
ÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI İTALYAN ONKOLOJİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

KANSERLE MÜCADELEDE “RUHSAL DURUM”
Araştırma sonuçları kanserin getirdiği çeşitli olumsuzlukların, hastalarda ve toplumda psiko-sosyal değişimlere neden olabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle son yılların araştırmaları kanserin nedenleri ve kanserden korunma yollarının yanı sıra, yaşamı etkileyen sosyal, davranışsal ve psikolojik etki ve sonuçları da inceliyor.

KANSERİN “RUHSAL DURUM” ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kanser tanısı, sadece kanser tanısı konan kişinin değil, yakınlarının da yaşamını büyük ölçüde etkiler. Birçok aile bireyi, yakınlarına kanser tanısı konulduğunda; hastalığı kabullenmeyle ilgili zorluklar yaşayabilir.

Kanser ile ilk karşılaşma…
Kanser tanısının konulması, sadece uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalıkla tanışmanın değil, aynı zamanda bireyin kendine ait bir sorgulama sürecinin de başlangıcını temsil eder. Kanser tanısı, zor bir uyum sürecinin başlangıcı gibidir. Toplumda halen ölümü çağrıştıran anlamıyla kanser hastalığının ilk etkisi, tanının konulmasıyla başlar. Kanser tanısı ile birlikte ilk karşılaşılan durum; hastalığın adının ve anlamının, kişinin yaşamında yarattığı belirsizlik duygusudur. Genellikle “Neden ben? Neden şimdi?” soruları etrafında yoğunlaşan duygu ve düşünceler, kişiye ait bir sorgulama sürecinin başlangıcını oluşturur.

Yaşanan ilk şok, aynı zamanda bireyin yaşamında önemli değişikliklerin de habercisidir. Başka bir deyişle, sanki gelecekle ilgili tüm umutlar gölgelenmiş gibidir. Gelecekle ilgili kontrolün kaybolması, korku ve endişeyi birlikte getirir. Diğer bir zorluk da tanının konmasından sonra bunun yakın çevreyle paylaşılmasıdır. Özellikle, çocuklarla paylaşılması konusunda zorluk yaşanabilir. Ebeveynler, kanserin çocuklarının yaşamlarını nasıl etkilediklerini düşünerek, konuyla ilgili suçluluk hissedebilir. Hasta olmak sanki yapılan bir hata gibidir. Unutulmamalıdır ki hasta olmak da, sağlıklı olmak da doğaldır. Önemli olan böyle bir durumla nasıl başa çıkılabileceği konusunda çocuğa örnek olabilmektir. Birçok insan, hastalık döneminde yakınlarına yük olma korkusunu hissedebilir.

Diğer taraftan hasta yakınları, kanser tanısını hasta ile paylaşmak konusunda kararsızlık yaşayabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yakın çevrenin hastalığı kabullenmekte yaşadığı zorluk nedeniyle hastalıkla ilgili yeterli bilgilendirme yapmaktan kaçınılmasıdır. Bilgilendirmeye yönelik yaşanan kararsızlığın giderilmesinde; hastanın kişiliği, yaşı, sosyal çevresi ve fiziksel durumu göz önüne alınırken, hasta ve yakınlarının psikolojik ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi, yaşamın bu zor evresinde yararlı olabilir.

Tanının konması ve uygun tedavi programına karar verilmesi, hastalığın kabul edilmesinin ilk basamağıdır. Tedavi programının belirlenmesiyle, tedavi gören kişi ve yakınları için günlük yaşamlarından farklı olarak, “hastalık” ve “hasta olmak” kavramları hastalığa uyum sürecini zorlaştırabilir. Ayrıca, tanı konması ve tedaviye başlanması arasındaki zaman uzayabilir. Bu sırada kaybedilen zaman, bazen bireyin sağlığını tehdit edecek boyutta olabilir.

Kanserin yaşam üzerinde yarattığı etkiler…
Kanserin yaşam üzerinde yarattığı etkiler üç başlık altında toplanabilir: Bunlar; fiziksel, psikolojik ve kişiler arası etkileşimdeki etkilerdir.

Fiziksel etkiler: Tedavinin beden üzerinde yarattığı etkiler, aynı zamanda kişiye hastalığını hatırlatan bir sinyal gibidir. Bu nedenle, birçok kişi kanser hastası olduğunu hastalığın belirtilerinden daha çok, uygulanan tedavilerin yan etkileriyle hisseder. Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkiler, bu süre boyunca bireyin kendisine olan güvenini olumsuz etkileyecek koşullar yaratır. Tedavinin özellikle ilk dönemlerinde hastanın hem kendisi hem de çevresindekilerin tüm dikkatinin bedenin verdiği tepkilere yoğunlaşması, tedavi olan kişinin duygu durumunu bazen olumsuz yönde etkileyebilir.
Psikolojik etkiler: Kanser tanısının ardından oluşabilecek kaygı ve depresyon, en sık rastlanılan duygu durumudur. Kişiler, hastalık tanısı ve tedavi döneminde yaşadıkları sıkıntıları depresyon ve kaygı olarak dışa vurabilir. Tedavi programının belirlenmesi, tanı konma süresinde yaşanabilecek kaygının azalmasında etkilidir. Kanserle karşılaşan bireylerde, kısa ve uzun dönemlerde farklı ruhsal tepkiler görülebilir. Bireyin uzun tedavi sürecini hastanede geçirmesi sebebiyle; kendine ait ortamdan uzak kalması ve yaşamı üzerindeki kontrolünün azalması, kaygı ve depresyona sebep olan etmenler arasındadır.
Kişiler arası etkileşimdeki etkiler: Kanser tanısı konan bireyde kaygıyı artıran başka bir etmen de “diğerlerinin” kanseri nasıl algıladığı ve hastalığın öğrenilmesinden sonra verecekleri tepki ile ilgilidir. Hasta yakınlarının, hastanın duygu ve düşüncelerini ifade edebileceği “doğal” bir ortam yaratmaları önemlidir.

RUHSAL DURUMUN KANSER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Kanser bir süreç hastalığıdır. Önemli olan, kanserle savaşmak yerine, hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenmektir. Artık birçok kişi kanserle birlikte yaşamanın “kronik bir hastalıkla” birlikte yaşamak anlamına geldiğini düşünmektedir.

Hangi durumlarda psikolojik destek alınmalıdır?
Psikolojik desteğin alınmasında önerilen, hastanın multi-disipliner bir ekiple birlikte düzenli olarak takip edilmesidir. Böylece, hastanın psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesiyle; tedavi döneminde ve sonrasında hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesinin artırılması amaçlanır. Ayrıca;
 • Yaşama kanser kelimesinin girmesiyle, duygusal ve düşüncesel açıdan yaşanan zorlanmalar,
 • “Nasıl davranmalıyım?” ile ilgili yaşanan yoğun karasızlık duygusu,
 • Depresyon ve kaygı düzeyinin artması,
 • Geçmişte yaşanan psikolojik problemlerin tedaviyle birlikte yeniden gündeme gelmesi,
 • Hastalık kavramını kabul etmekte, tedavi sürecini olumsuz etkileyecek düzeyde duygusal açıdan zorlamalar,
 • Yakın zaman içinde hasta için önemli bir kayıp yaşanması ve hastanın kendisi ya da çevresiyle ilişkilerine yönelik karar aşamasında bulunması,
 • Çevrenin sağladığı psikolojik desteğin yeterli olmaması,
 • Ölüm ve intiharla ilgili uzun süreli ve yoğun düşüncelerin oluşması,
 • Yakın çevreden biri ya da birilerinin kanser nedeniyle kaybı, psikolojik açıdan destek alınmasını gerektiren koşulları yaratabilir.

 • Psikolojik destek alınması sadece hastalara değil, hasta yakınlarına da önerilir. Kimi zaman hasta yakınlarının hastalardan çok duygusal tepki verdikleri ya da yaşamlarının olumsuz etkilendiği gözlenebilir. Hasta için iyi bir destekleyici ortamın oluşmasında, hasta yakınlarına destek verilmesi olumlu etki yaratır. Psikolojik destek özellikle hastalıkla ve gelecekle ilgili kararların alınmasına, etkin başa çıkma mekanizmalarının ve davranış modellerinin geliştirilmesine uygun bir ortam sağlar.

  Psikolojik tedavinin amacı nedir?
  Kanserde psikolojik destek alınması, bireyin genel ruh sağlığına yönelik bir tedaviden çok, kişinin hastalıkla baş etmesini sağlayacak destek ortamının hazırlanmasına yöneliktir. Yapılan tedavi çerçevesinde, hastalığın ve tıbbi tedavinin bireyin ruhsal durumu üzerindeki etkisi “normal bir insanın, anormal bir durumda kalması” şeklinde ele alınır. Bu durumda ortaya çıkabilecek, ifade edilmesi güç olan duygu ve düşüncelerin paylaşılması için uygun ortam yaratılması hedeflenir.

  Psikolojik tedavi yöntemleri nelerdir?
  Kişinin kendine ait bir ortama yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu durumlarda, bireysel psikoterapi ve destek; duygu ve düşüncelerin -özellikle “istenmeyen, paylaşılamayan” duygu ve düşüncelerin- paylaşılabileceği uygun bir ortam yaratır. Problemlerin çözümünden çok, onlarla nasıl başa çıkılabileceği konusunda destek sağlar. Grup psikoterapi ve destek ise kişinin hastalığı ve tedavi döneminde yaşadıklarını paylaşabilecekleri güvenli bir ortam sağlar. Grubun yaratacağı destek, kansere karşı toplumun gösterdiği tepkiyle başa çıkmayı kolaylaştırır. Tıbbi tedavinin kişi üzerindeki etkileri ve tedavi ekibiyle yaşanan sorunların paylaşılması, grubun önemli konularındandır. Psikolojik destek nasıl yararlı olabilir?
  Hastalık ve tedavinin bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği düşünülürse; psikolojik destek, ortaya çıkan bu yeni fakat istenmeyen ortamda yaşamı kolaylaştıracak yardımı, hasta ve hasta yakınları için sağlar. Hastalığın yarattığı koşullar çerçevesinde kişinin kendinden ve yakınlarından beklentilerinin tekrar gözden geçirilmesine yardımcı olur. Kişinin kendisi ve yakınlarına yönelik yaşamsal kararların alınmasında uygun ortamın yaratılmasını destekler. Sadece hastalara değil, yakın çevrenin hastayla olan iletişiminde zaman zaman karşılaşabilecekleri sorunlarda, danışabilecekleri uygun ortamı yaratır. Tedavi boyunca hastanın psikolojik açıdan ihtiyaçlarının belirlenmesi, tedavi ekibinin hastaya yaklaşımının belirlenmesinde önemli rol oynar. Hasta ve tedavi ekibi arasındaki etkili iletişimin sağlanması, tedaviye uyumu olumlu yönde etkiler.


   
  Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle Tavsiye Et Üye Ol

  Köymeydanı.NET
  Köy meydanı tüm üyelerimizin katılımına açık, görüş ve önerilerini herkesle paylaşabileceği bir online forum ortamıdır.
  Giriş >>
  Üye olun >>

  Köypazarı.NET
  İkinci el eşya çarşımıza bir göz atmak ister misiniz' Hemen tıklayın >>


  ÇOCUK KÖŞESİ
  Zekeriyaköy’de Kindermusic
  İnsanın kendi yaptığı bir iş ile ilgili bir yazıyı kaleme alması kolay değil. Nasıl başlasam diye düşünürken, bir anda müzikle tanıştığım yıllardan bu yana geçen yılların hesabını yapmaya çalışırken buldum kendimi.>>

  ÇOCUK VE PLASTİK SANATLAR
  Onlarla çalışırken konuşmuyoruz, birlikte hayal kuruyoruz. Çizdikleri evin kapısını unuttuklarında birlikte kapıyı arıyoruz... >>


  GURME KÖŞESİ
  Bu köşede sizlerle yaşam keyfini oluşturan konuları ele almaya çalışacağız. Yemek dünyası (hem yemesi, hem pişirmesi hem de sunması... >>

  DOSTLARIMIZ
  Hayvan dostlarımız için çevremizdeki alışveriş ve veteriner olanakları >>

  EVİMİZ ve BAHÇEMİZ
  Evimizi daha keyifli bir yaşama mekanına nasıl çevirebiliriz'
  Bahçemizde ne zaman ilaçlama yapmalıyız' Budama nasıl yapılır' Bu yörede hangi bitkiler yetiştirilebilir' Bostan kuruyoruz. Hemen tıklayın >>

  YEME - İÇME
  Çevremizdeki temiz ve güvenilir yeme içme mekanları
  Köyümüz ve yakın çevresindeki restoranlar, kafeler, barlar ve yiyecek mekanları hakkında bilgi... Gurmelerden gözlem ve ratingler >>

  İLETİŞİM

  Bizimle irtibata geçmek istiyorsanız...
  Yürütme Kurulu:
  Korkut BAYRAKTAR, Yavuz İRTEM, Turgut ZİYAL >>


  ©zekeriyaköy.net 2004. Site Kullanım Koşulları.