MENÜ & LİNKLER
  Ana Sayfa
  zekeriyaköy.net Hakkında
  İlkelerimiz
  Köy Gündemi
  Yiyecek ve İçecek Mekanları
  Spor Faaliyetleri
  zekeriyaköy.net Web Kulübü
  Köy Tahtası
  Köymeydanı.NET
  Köypazarı.NET
  Basında Biz
  Sağlığımız Köşesi
  Sanat Köşesi
  Lüzumlu Telefonlar
  İletişim
  Ulaşım ve Kroki


KOOPERATİFİMİZ

Zekeriyaköy Evleri İşletme Kooperatifi, üyelerine hizmet etmek ve yaşadığımız çevreyi koruyup güzelleştirmek amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. >>

MUHTARLIK

Muhtarımız kim'
Merak ediyorsanız tıklayın >>

SAĞLIK KURULUŞLARI

Köyümüzdeki sağlık kuruluşları, burada muayenehanesi bulunan hekimlerin telefon ve adresleri... >>

ULAŞIM
Zekeriyaköye nasıl gelinir' Kroki ve öneriler... Zekeriyaköye uğrayan IETT otobüslerinin tarifeleri... >>

SARIYER BELEDİYESİ

Belediye hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayın >>

JANDARMA

Jandarma Alay Komutanlığı'nın hırsızlıklara karşı yurttaşların alması gereken önlemler hakkındaki duyurusu... >>

ÇAĞDAŞ YAŞAMI
DESTEKLEME DERNEĞİ

Çağdaş yaşamı destekleme derneği hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayın >>

ZEKERİYAKÖY ROTARY KULÜBÜ

Zekeriyaköy rotary kulübü etkinlikleri hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayın >>

SAĞLIĞIMIZ KÖŞESİ

Grip Virusu ve Kuş Gribi (Avian Influenza)

Grip (Influenza) virusunun A, B ve C olmak üzere 3 tipi vardır. A ve B tipleri her yıl salgın yapabilir, C tipi hafif üst solunum yolu hastalıklarına neden olur fakat salgın yapmaz. A tipi grip virusu, pandemilere (dünya çapında büyük salgınlara) neden olabilir, doğal infeksiyon, insanların yanı sıra, domuzlarda, atlarda, deniz memelilerinde, sansarlarda ve kuşlarda görülebilir.

A tipi grip virusu , hemaglütinin(H) ve nöraminidaz(N) olarak adlandırılan yüzey proteinlerine göre alt tiplere ayrılır. Virusun yüzeyinde bulunan bu çıkıntılardan hemaglütinin, virusun hücreye tutunmasını, nöraminidaz ise hücreye girmesini sağlar. Hemaglütinin bilinen 16 alt tipi, nöraminidazın 9 alt tipi vardır. Alt tipler H ve N harflerinin yanına yazılan rakamlarla belirtilir (kuş gribi, H5N1). Kanatlılarda tüm alt tipler görülebilir. İnsanlarda ise hemaglütinin üç (H1, H2 ve H3) ve nöraminidazın iki alt tipi (N1 ve N2) görülmektedir.

Virusun yüzey proteinlerindeki yapısal küçük değişiklikler (mutasyonlar), önceden toplumda görülenlerle benzerliği olan, ancak farklılık gösteren virusların oluşmasına neden olur. Buna küçük antijenik değişim (antigenic drift) denir. Kış aylarında sahneye çıkan farklı antijenik yapıdaki viruslara karşı bağışıklık sistemi hazır olmadığı için, her yıl yeni grip salgınları görülür. Yüzey proteinlerinde (hemaglutinin ve nöraminidazda) büyük bir değişim olursa, tümüyle 'yeni' bir virus ortaya çıkar. Buna büyük antijenik değişim (antigenic shift) denir. Bu tip virusların pandemi yapma potansiyeli vardır.

20. yüzyılda dört grip pandemisi olmuştur; 1918-1919 yıllarındaki İspanyol gribi salgınının (H1N1) 40-50 milyon kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir. 1957-1958, Asya gribi (H2N2), 1968-1969, Hong Kong gribi (H3N2) ve 1977-1978, Rus gribi (H1N1) salgınlarında çok sayıda insan ölmüştür. Bundan sonra da yeni salgınların olması kaçınılmaz gibi görülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 1947'de başlattığı Küresel Grip Programı'nın uygulanmasıyla dünyadaki tüm Influenzavirus aktivitesi sürekli olarak izlemekte ve grip aşılarında kullanılacak virusların tipi tespit edilmektedir.

Kuş Gribi (Tavuk Vebası): Etkeni Influenzavirus A' dır. D oğal kaynağı yabani (yeşilbaş) ördeklerdir. Bunlar virusları çok uzaklara taşıyabilirler, hafif ve kısa süren bir hastalık geçirirler. Evcil ördeklerdeki infeksiyon ise tıpkı tavuklar, hindiler, kazlar ve benzeri kümes hayvanlarındaki gibi öldürücüdür.

Kuluçka süresi hayvanlarda birkaç saat ile 2-3 gün arasında değişebilmektedir. Influenza A yüksek bulaşıcılığı yanında çiftliklerde araç-gereç, yiyecek, kafes, elbise veya diğer ekipmanlarla kolayca taşınabilmektedir. Hasta hayvanlar, dışkı ve ağız salgılarıyla virusu en az 10 gün süreyle çıkarırlar. Yüksek bulaşma gücü olan viruslar, çevre ısısın düşük olduğu yerlerde uzun süre canlı kalabilirler.

Influenzavirus A H5N1'nin önemi: H5N1, hızlı bir şekilde değişime uğradığı için önemlidir. Kuş gribi virusu, ilk kez 1961'de Güney Afrika'da balıkçıllardan izole edilmiş olmakla birlikte, hastalık yapma gücü yüksek kuş gribi çok daha önceden, ilk kez 1878'de İtalya'da tanımlanmıştır.

Influenzavirus A H5N1' nin yayılması: İnfekte kuşlar, virusu tükürük, burun salgıları ve dışkılarıyla yayarlar. Virus, hava yoluyla da yayılmakla birlikte, dışkı yoluyla geçiş en önemlisidir. Canlı kanatlı hayvan pazaları da bir başka yayılma ortamı olabilir. Hastalık, ülkeden ülkeye canlı kümes hayvanlarının ticareti aracılığıyla yayılabilir. Göçmen kuşlar da virusu uzaklara taşıyabilir.

İnsanda kuşa özgü Influenzavirus A H5N1 infeksiyonu: Kuş gribi virusları genellikle insanları doğrudan infekte etmez ve insanlar arasında dolaşmaz. Aralık 2003'ten 29.09.2005' e kadar, Endonezya'da 4 vaka 3 ölüm, Vietnam'da 91 vaka 41 ölüm, Tayland'da 17 vaka 12 ölüm, Kamboçya'da da 4 vaka ve 4 ölüm olmak üzere 60 vaka bildirilmiştir. İnsanlardaki hastalıklar çoğunlukla infekte kümes hayvanları ile uğraşan kişilerde görülmüştür. Asıl korkulan, gribe yakalanmış kişilere kuş gribinin de bulaşması ve iki virusun karışımından insandan insana bulaşan yeni bir virus tipinin ortaya çıkarak büyük salgınlar yapmasıdır. Kullanımdaki grip aşıları, bu yeni virusa karşı etkisiz kalacaktır. İki tip virusla birden infekte olmayı engelleyebileceği için risk altındaki kişilerin aşılanması faydalı olur.

Korunma ve Kontrol: Kuş gribini kontrol altına almak için hastalıklı ve hasta hayvanlarla temas ettiği düşünülen kuşları imha edip uygun bir biçimde ortadan kaldırmak, çiftlikleri karantinaya almak ve buralarda çok sıkı bir biçimde dezenfeksiyon uygulamak gerekir.

Canlı kümes hayvanlarının gerek ülke içinde gerekse ülkeler arasında hareketlerinin kısıtlanması da önemli bir başka kontrol yöntemidir. Bu önlem, insanların virusla temasını azaltmada yardımcı olmaktadır.

Virus 56 ° C'de 3 saatte, 60 ° C'de 30 dakikada etkinliğini yitirmektedir; formalin ve iyot bileşikleri gibi yaygın olarak kullanılan dezenfektanlara duyarlıdır.

Diğer infeksiyon hastalıklarında olduğu gibi en önemli ve uygun korunma önlemlerinden birisi de dikkatli ve sık el yıkamadır. Ellerin sabun ve su ya da susuz alkol bazlı el antiseptikleri kullanılarak temizlenmesi hastalığın bulaşmasını önler.

Çiğ kümes hayvanlarının işlenmesi sırasında genel hijyen kurallarına uyulması ve etlerin pişirilerek yenmesi riski azaltır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), besinlerin içlerindeki sıcaklık 70°C olacak şekilde pişirilmesini önermektedir. Hasta kuşun yumurtası da infekte olabilir, bu nedenle yumurtaların 5 dakika kaynatıldıktan sonra yenmesi önerilir. Viruslar dondurmakla öldürülemeyebilir.

Korunma ve tedavi amacıyla, oseltamivir günlük 75 mg dozunda 7 gün süreyle kullanılmaktadır. İlacın güvenle kullanılabileceği süre en fazla 6 haftadır. Korunma amaçlı olarak oseltamivir aşağıdaki risk gruplarına verilmelidir:
 • İnfekte veya ölmüş hayvanların yetiştiricileri ve bu çiftliklerde bulunanlar,
 • İnfekte çiftliklere ziyareti söz konusu olanlar,
 • Ölen hayvanları eldiven, maske, önlük ve gözlük gibi korunma önlemlerini almadan itlaf ve bertaraf edenler,
 • İnfekte hayvanlara ait etleri, pişirmeden tüketenler.
Sağlık Bakanlığı'nın Kuş Gribinden Korunma Önerileri

 • Tavuk çiftliklerinde çalışanlar eldiven, maske ve önlük giymelidir.
 • Eller sık sık sabun ve bol suyla iyice yıkanmalı; dezenfekte edilmelidir.
 • Kanatlı ürünleri pişirildikten sonra tüketilmelidir.
 • Hayvanlara ait dışkı, salya ve burun akıntılarına temas edilmemelidir.
 • Ölen tavuklar yakılarak veya derince açılan çukurlara üzerlerine sönmemiş kireç dökülüp gömülmelidir.
 • Yeterli ve dengeli beslenme konusunda hassasiyet gösterilmeli, vitamin yönünden zengin meyve ve sebze tüketimine önem verilmelidir.
 • Özellikle avcılar ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile uğraşanlar bu konularda çok dikkatli olmalıdır.
 • Hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat söz konusu olduğunda, özellikle kanatlı hayvan çiftliklerine ve pazarlarına gidilmemelidir.
 • Seyahat dönüşünde kişi sağlığını 10 gün süreyle izlemeli ve grip belirtileri görülürse derhal bir hekime başvurmalıdır; ayrıca hekime, seyahat ettiğini de ifade etmelidir.Faydalı Linkler
http://www.cdc.gov/flu/avian/

http://www.who.int/csr/don/2004_01_15/en/

http://www.saglik.gov.tr/extras/birimler/temel/kus_gribi_pandemi.pdf

http://www.saglik.gov.tr/extras/birimler/temel/kus_gribi_nedir.pdf


http://www.saglik.gov.tr/extras/birimler/temel/kus_gribi_ayrintili.pdf
http://www.klimik.org.tr/home/showcontent.asp?cont=44 
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle Tavsiye Et Üye Ol

Köymeydanı.NET
Köy meydanı tüm üyelerimizin katılımına açık, görüş ve önerilerini herkesle paylaşabileceği bir online forum ortamıdır.
Giriş >>
Üye olun >>

Köypazarı.NET
İkinci el eşya çarşımıza bir göz atmak ister misiniz' Hemen tıklayın >>


ÇOCUK KÖŞESİ
Zekeriyaköy’de Kindermusic
İnsanın kendi yaptığı bir iş ile ilgili bir yazıyı kaleme alması kolay değil. Nasıl başlasam diye düşünürken, bir anda müzikle tanıştığım yıllardan bu yana geçen yılların hesabını yapmaya çalışırken buldum kendimi.>>

ÇOCUK VE PLASTİK SANATLAR
Onlarla çalışırken konuşmuyoruz, birlikte hayal kuruyoruz. Çizdikleri evin kapısını unuttuklarında birlikte kapıyı arıyoruz... >>


GURME KÖŞESİ
Bu köşede sizlerle yaşam keyfini oluşturan konuları ele almaya çalışacağız. Yemek dünyası (hem yemesi, hem pişirmesi hem de sunması... >>

DOSTLARIMIZ
Hayvan dostlarımız için çevremizdeki alışveriş ve veteriner olanakları >>

EVİMİZ ve BAHÇEMİZ
Evimizi daha keyifli bir yaşama mekanına nasıl çevirebiliriz'
Bahçemizde ne zaman ilaçlama yapmalıyız' Budama nasıl yapılır' Bu yörede hangi bitkiler yetiştirilebilir' Bostan kuruyoruz. Hemen tıklayın >>

YEME - İÇME
Çevremizdeki temiz ve güvenilir yeme içme mekanları
Köyümüz ve yakın çevresindeki restoranlar, kafeler, barlar ve yiyecek mekanları hakkında bilgi... Gurmelerden gözlem ve ratingler >>

İLETİŞİM

Bizimle irtibata geçmek istiyorsanız...
Yürütme Kurulu:
Korkut BAYRAKTAR, Yavuz İRTEM, Turgut ZİYAL >>


©zekeriyaköy.net 2004. Site Kullanım Koşulları.